№ 18 (2020): Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Опубліковано: 2021-04-06

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ ТА СИМВОЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ В РАДІОЛІНЯХ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ

Сергій Петрович Фриз, Олександр Вікторович Кальватинський, Роман Олексійович Авсієвич

4-14

ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Дмитро Леонідович Федорчук, Сергій Миколайович Марченков, Олена Михайлівна Наумчак

15-22

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТЕЙ БІТОВОЇ ПОМИЛКИ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ З ФАЗОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

Олександр Миколайович Кубрак, Вадим Олександрович Чолпанов, Ігор Миколайович Дюков

23-31

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ПОХИБОК РОЗРАХУНКІВ ЕОМ АВТОНОМНОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА ДЛЯ АЛГОРИТМІВ SLAM НАВІГАЦІЇ

Юрій Андрійович Ніцук, Олександр Миколайович Семчак, Ільнара Вільївна Шаріпова

32-43

СИСТЕМИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ З БЕЗПІЛОТНИМИ АПАРАТАМИ МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПУ В РАЙОНАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

Руслан Михайлович Олійник, Сергій Васильович Цілина, Олександр Володимирович Єрмоленко, Юрій Михайлович Живець

44-53

ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА І КЛАСУ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ У ПОЛЬОТІ

Олександр Михайлович Перегуда, Андрій Володимирович Родіонов, Сергій Павлович Самойлик

54-63

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ НА ЕТАПІ ОЦІНЮВАННЯ ОБСТАНОВКИ

Вероніка Сергіївна Шевченко, Руслан Васильович Нетребко, Аліна Іванівна Нетребко, Ігор Валерійович Зімчук

64-72

ПАРАДИГМА ПРОТИДІЇ РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИМ БЕЗПІЛОТНИМ АВІАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСАМ

Дем'ян Андрійович Іщенко, Володимир Анатолійович Кирилюк, Сергій Дем’янович Іщенко, Людмила Мічеславівна Марищук

73-90

МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ КРИТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ МЕРЕЖ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Ігор Володимирович Гуменюк, Марина Сергіївна Басараба, Олександр Володимирович Некрилов

101-110

АНАЛІЗ ВИДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПЕРЕВАГИ АТРИБУТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА QR-КОДОМ

Олексій Володимирович Самчишин, Дар’я Вікторівна Перевізна

111-120

Переглянути всі випуски
Збірник наукових праць Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Порядок прийому статей
Вимоги щодо оформлення статті
Шаблон для оформлення статті
Згода на публікацію
Бланк рецензії

Засновник: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Мова видання: українська

Видається: двічі на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21859-11759ПР від 21.12.2015

Журнал занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Видання Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова "Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем" - збірник наукових праць в галузі технічних наук, заснований в 2008 році. У виданні публікуються виключно нові наукові та практичні досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, перспектив їх розвитку; проблеми, новітні знання та отримані результати фундаментальних, наукових і прикладних досліджень в галузях авіаційної і ракетно-космічної техніки, електротехніки, радіотехніки та телекомунікацій, інформаційної, обчислювальної техніки та автоматизації, енергетики, будівництва Збройних Сил України, радіоелектронної боротьби, озброєння та військової техніки, що не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Матеріали для розміщення у збірнику наукових праць можуть подаватися українською та англійською мовами. Журнал поширюється на території України та за кордоном.


Науковий профіль видання:

  • 122 - Комп'ютерні науки;

  • 125 - Кібербезпека;

  • 172 - Телекомунікації та радіотехніка;

  • 255 - Озброєння та військова техніка;Практична цінність статей зумовлена наявністю актуальних науково-дослідних тем, пов’язаних безпосередньо з напрямками досліджень авторів.

Збірник наукових праць представлено у базах даних Index Copernicus International, Google Scholar , EuroPub, Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN 2076-1546 (Print)