Поточний номер

Том 1 № 25 (I) (2023): Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-03-01

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски
Збірник наукових праць Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Порядок прийому статей
Вимоги щодо оформлення статті
Шаблон для оформлення статті
Згода на публікацію
Бланк рецензії

Засновник: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Мова видання: українська

Видається: двічі на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21859-11759ПР від 21.12.2015

Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 та від 15.04.2021 № 420 збірник наукових праць включений у категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Видання Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова "Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем" - збірник наукових праць в галузі технічних наук, заснований в 2008 році. У виданні публікуються виключно нові наукові та практичні досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, перспектив їх розвитку; проблеми, новітні знання та отримані результати фундаментальних, наукових і прикладних досліджень в галузях авіаційної і ракетно-космічної техніки, електротехніки, радіотехніки та телекомунікацій, інформаційної, обчислювальної техніки та автоматизації, енергетики, будівництва Збройних Сил України, радіоелектронної боротьби, озброєння та військової техніки, що не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Матеріали для розміщення у збірнику наукових праць можуть подаватися українською та англійською мовами. Журнал поширюється на території України та за кордоном.


Науковий профіль видання:

  • 122 - Комп'ютерні науки;

  • 125 - Кібербезпека;

  • 255 - Озброєння та військова техніка;Практична цінність статей зумовлена наявністю актуальних науково-дослідних тем, пов’язаних безпосередньо з напрямками досліджень авторів.

Збірник наукових праць представлено у базах даних Index Copernicus International, Google Scholar , EuroPub, Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN 2076-1546 (Print)