ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Марченков Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.08

Ключові слова:

професійна підготовка, компетентність, інформаційно-аналітична компетентність, інформаційно-аналітична діяльність, педагогічні умови

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність формування інформаційно-аналітичної компетенції як однієї з важливих складових фахової компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України під час професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі. Реалізація інформаційної функції досягається формуванням інформаційно-аналітичної компетентності військовослужбовця. Виходячи з розуміння сутності професійної компетентності та змісту професійної освіти майбутніх офіцерів, можна стверджувати, що якісною характеристикою оволодіння курсантами професійною діяльністю є їх інформаційно-аналітична компетентність. Майбутній офіцер повинен бути підготовлений до професійної, соціально-педагогічної, культурно-освітньої, організаційно-управлінської, фізкультурно-спортивної та спеціальної діяльності. Інформаційно-аналітична компетентність фахівця передбачає логічну культуру мислення: навички аналізу ідей, використання методів раціонального мислення та аргументації. Отже, майбутній офіцер Збройних Сил України повинен володіти професійною компетентністю в цих видах діяльності. Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень щодо формування та розвитку професійної компетентності майбутніх військових фахівців, що дає можливість констатувати таке: збільшується розрив між рівнем професійної підготовки майбутніх офіцерів та вимогами до їхньої професійної компетентності; як свідчить досвід діяльності військових навчальних закладів, в установлені терміни навчання важко сформувати повний перелік професійних компетенцій у зв’язку з тенденцією до постійного розвитку у сфері інформаційних технологій, а також через втрати сьогоденної значущості та концентрації обсягу знань; методологія в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів є недосконалою. Визначено провідні критерії оцінювання підготовки майбутніх військових фахівців до виконання функціональних обов’язків за напрямком професійної підготовки, а також проаналізовано основні вимоги до формування інформаційно-аналітичної компетенції майбутніх офіцерів. Проаналізовано основні методологічні підходи та принципи організації інформаційно-аналітичної діяльності. Окреслено педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності курсантів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу. Визначено структурні компоненти інформаційно-аналітичної компетентності та провідні аспекти її формування й розвитку. У розв’язанні проблем формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України актуальними є питання впровадження в освітній процес військових закладів вищої освіти технології формування зазначеної компетентності. Впровадження практичних способів викладання в освітній процес підготовки військових фахівців сприятиме тому, що після закінчення вищого навчального закладу випускники на достатньому рівні будуть здатні до формування власних висновків, ідей та обґрунтованого вибору на основі опрацьованої інформації, володітимуть прийомами і методами інформаційної аналітики, вмітимуть їх практично застосовувати, будуть готові до ведення  інформаційно-аналітичної діяльності в структурних підрозділах Збройних Сил України.

Біографія автора

Сергій Миколайович Марченков, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

S. M. Marchenkov

Посилання

Bereziuk, O. S. (2015). Systemnyi pidkhid do formuvannia polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv v suchasnomu osvitnomu prostori [A Systematic Approach to Forming Multicultural Competence of Future Professionals in Modern Educational Space]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Horovyi, V. M. (2005). Osoblyvosti rozvytku sotsialnykh informatsiinykh baz suchasnoho ukrainskoho suspilstva [Features of development of social information bases of modern Ukrainian society]. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].

Demeshko, I. M. (2003). Zastosuvannia innovatsiinoi metodyky v kursi "Informatsiino-analitychna diialnist" [Application of innovative methodology in the course "Information-analytical activity"]. Naukovi zapysky,147, 57–62. Kirovohrad [in Ukrainian].

Didenko, O. V. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid do profesiinoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Competent approach to the professional training of future law enforcement officers of Ukraine]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzh. ped. un-tu. Seriia: Pedahohika i psykholohiia [Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology], 33, 218–222. Vinnytsia [in Ukrainian].

Zakharova, I. V., Filipova, L. Ya. (2013). Osnovy informatsiino-analitychnoi diialnosti [Basics of information-analytical activity]. Kyiv: Tsentr uchb. lit-ry [in Ukrainian].

Ippolitova, N. (2012). Analiz poniatiia "pedagogicheskie usloviia": sushchnost', klassifikatsiia [Analysis of the concept of "pedagogical conditions": essence, classification]. General and Professional Education,1, 8–14 [in Russian].

Melnychuk, S. H. (1995). Formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh vchyteliv (istoryko-pedahohichnyi aspekt, 1860–1970 roky) [Formation of aesthetic culture of future teachers (historical and pedagogical aspect, 18601970)]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Petrenko, L. M. (2013). Informatsiino-analitychna kompetentnist kerivnyka profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu: alhorytmy efektyvnoi diialnosti [Information and analytical competence of the head of a vocational school: algorithms for effective activity]. Dnipropetrovsk: IMA-pres [in Ukrainian].

Stepko, M. F., & Andrushchenko, V. P. (2003). Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: rekomendatsii z osvitnoi polityky [Education Reform Strategy in Ukraine: Policy Recommendations]. Kyiv: "K.I.S." [in Ukrainian].

Khutorskii, A. V. (2003). Kliuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno orientirovannoi paradigmy obrazovaniia [Key competencies as a component of a personality-oriented education paradigm]. Narodnoe obrazovanie [Public education], 2, 58–64 [in Russian].

Yahupov, V. V. (2002). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Як цитувати

Марченков, С. М. (2019). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (17), 89–97. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.08