МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Ігор Анатолійович Пількевич Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Україна https://orcid.org/0000-0001-5064-3272
  • Сергій Іванович Мірошніченко Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2023.25.02

Ключові слова:

електронний документообіг, база даних, модель інформаційної системи, автоматизована система управління

Анотація

Для створення ефективних механізмів взаємодії окремих підрозділів організації (підприємства, установи) на сьогодні використовується інформатизація всіх процесів, які мають місце в її повсякденній діяльності. Інтенсивний розвиток інформаційних систем створює умови для розробки та впровадження сучасних інформаційних засобів, що дозволяють автоматизувати і тим самим більш ефективно реалізовувати процеси управління. Разом зі зростаючою складністю інформаційних систем і використовуваних у них інформаційних технологій збільшується обсяг вимог до них.

Одним із напрямків реалізації інформаційних систем у сучасних умовах є системи електронного документообігу, які забезпечують обмін даними між окремими підрозділами, швидке доведення конкретних документів до визначених посадових осіб, а також інформаційно-аналітичну діяльність всієї організації.

Основну роль у забезпеченні діяльності інформаційних систем відіграють бази даних, які є способом отримання необхідної інформації. Накопичення інформації щодо різних видів діяльності організації відбувається в автоматизованих системах управління, які повинні забезпечувати роботу її окремих підрозділів.

У статті описано функціонування запропонованої системи електронного документообігу, надано алгоритм роботи моделі інформаційної системи, а також функціональну схему системи електронного документообігу окремої організації. Детально розглянуто сутність бази даних та схему її зв’язків за допомогою діаграми «Сутність – зв’язок» (ER-діаграми), а також наведено приклад головної форми програми та інформаційну сторінку визначеного користувача.

Запропонована інформаційна система може бути реалізована за допомогою системи керування базами даних MySQL, а практичне її використання буде безкоштовним.

Посилання

Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii : Zakon Ukrainy 2807-ІХ vid 01.12.2022 [On the National Informatization Program: Law of Ukraine 2807-ІХ from 01.12.2022]. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text [in Ukrainian].

Levchenko, A. O., Trutniev, S. H., Ismailova, N. P., & Sharypova, I. V. (2022). Prohramna realizatsiia pidsystem obminu danymy ekspertiv u rozpodilenykh kompleksakh imitatsiinoho modeliuvannia boiovykh dii [Software Implementation of Experts Data Exchange Sub-Systems in Distributed Complexes for Simulation of Combat Actions]. Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system : zb. nauk. prats [Problems of Construction, Testing, Application and Operation of Complex Information Systems: Scientific journal of Korolov Zhytomyr Military Institute], Iss. 22, 4–13. http://doi.org/10.46972/2076-1546.2022.22.01 [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2008).Osnovy orhanizatsii elektronnoho dokumentoobihu : navch. posib. [Basics of the Organization of Electronic Document Management: teaching. manual]. Kyiv [in Ukrainian].

Piddubna, L. V., & Pavlichenko, V. M. (2019). Informatsiina bezpeka v systemakh elektronnoho dokumentoobihu [Information Security in Electronic Document Management Systems]. Naukovyi visnyk Poltavsk. un-tu ekonomiky i torhivli [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade], 4 (95), 59–66. http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-7 [in Ukrainian].

Zakharchenko, N. V., Maslii, N. D., & Mamunenko, M. S. (2017). Vplyv elektronnoho dokumentoobihu na efektyvnist diialnosti orhanizatsii [The Impact of Electronic Document Management on the Effectiveness of the Organization]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 5 (45), 582–587. Retrived from http://molodyvcheny.in.ua20175_45_2017 [in Ukrainian].

Zadorozhna, N. T., & Lavrishcheva, K. M. (2006). Kerovane proiektuvannia dokumentoobihu v upravlinskykh informatsiinykh systemakh [Controlled Design of Document Flow in Management Information Systems]. Problemy prohramuvannia [Problems of Programming], 4, 37–48. Retrived from http://dspace.nbuv.gov.ua/handie/123456789/2329 [in Ukrainian].

Velychkevych, M. B., Mitrofan, N. V., & Kunanets, N. E. (2010). Elektronnyi dokumentoobih, tendentsii ta perspektyvy [Electronic Document Circulation, Trends and Perspectives]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” [Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”], 2 (689), 44–53. Retrived from http://ena.lp.edu.ua [in Ukrainian].

Pilkevych, I. A., & Miroshnichenko, S. I. (2021). Dokumentoobih yak pidsystema ASU orhanizatsii [Document Flow as a Subsystem of the Organization's ACS]. In Tezy dopovidei IV Vseukr. nauk.-tekhn. konf. «Komp’iuterni tekhnolohii: innovatsii, problemy, rishennia» [Abstracts of reports IV All-Ukrainian. science and technology conf. “Computer technologies: innovations, problems, solutions”]. (November 18–20, 2021). (pp. 70–71). Zhytomyr: SU «Zhytomyr Polytechnic». Retrived from https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/70.pdf [in Ukrainian].

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih : Zakon Ukrainy vid 01.08.2022 № 851-IV (zi zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom Ukrainy vid 01.12.2022 № 2801-ІX) [On Electronic Documents and Electronic Document Flow: Law of Ukraine from 01.08.2022 № 851-IV and from 01.12.2022 № 2801-ІX]. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01

Як цитувати

Пількевич , І. А. ., & Мірошніченко , С. І. . (2024). МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, 1(25 (I), 19–30. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2023.25.02