АНАЛІЗ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОМИХ НАДВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Автор(и)

  • Сергій Петрович Фриз Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Олександр Вікторович Кальватинський Центр прийому та обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, Ukraine
  • Сергій Олександрович Соболенко Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Роман Олексійович Авсієвич Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2022.23.01

Ключові слова:

надводна обстановка, виключна (морська) економічна зона, космічна система, радіолінія, навігаційна інформація, AIS, LRIT, COSPAS-SARSAT, SSAS, VMS

Анотація

Керівні документи передбачають створення в Україні до 2025 року державної інтегрованої системи висвітлення надводної та підводної обстановки в акваторіях Чорного й Азовського морів, басейнів річок Дніпро і Дунай, а також Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України. Обидві системи функціонуватимуть в інтересах Військово-Морських Сил Збройних Сил України та дозволятимуть отримувати оперативні дані про надводну обстановку з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також протидії протиправній діяльності в межах виключної (морської) економічної зони України.

У статті розглянуто можливість застосування в складі наведених систем космічних систем ідентифікації рухомих надводних об’єктів. На даний час подібні космічні системи вже використовуються в складі систем висвітлення надводної обстановки ЄС, США, а також іншими морськими державами, оскільки вони дозволяють виконувати одночасно всі три завдання систем висвітлення надводної обстановки: виявлення, ідентифікацію та спостереження за рухомими надводними об’єктами. Крім того, описані системи надають можливість моніторити надводну обстановку на значних відстанях від берегової лінії за будь-яких погодних умов та в різний час доби. При цьому відсутні ризики для особового складу та технічних засобів спостереження.

Під рухомими надводними об’єктами у статті слід розуміти пілотовані або безпілотні морські й річкові поодинокі та групові об’єкти, здатні переміщуватися на водній поверхні. У публікації описано зазначені космічні системи, а також здійснено огляд космічних апаратів, які використовують для ретрансляції бортової навігаційної інформації. Подібні космічні системи також застосовують для виявлення, ідентифікації та супроводження повітряних та наземних рухомих об’єктів.

Посилання

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.03.2021 № 121/2021 [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 25, 2021 "On the Strategy of Military Security of Ukraine": Decree of the President of Ukraine of 25.03.2021 № 121/2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021 [in Ukrainian].

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 serpnia 2021 roku «Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.09.2021 № 473/2021 [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of August 20, 2021 "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine": Decree of the President of Ukraine of 17.09.2021 № 473/2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/473/2021#Text [in Ukrainian].

Pro nevidkladni zakhody shchodo zakhystu natsionalnykh interesiv na Pivdni ta Skhodi Ukrainy, u Chornomu ta Azovskomu moriakh i Kerchenskii prototsi : rishennia Rady natsionalnoi bezpeky ta oborony Ukrainy vid 12.10.2018 № 0011525 [On urgent measures to protect national interests in the South and East of Ukraine, in the Black and Azov Seas and the Kerch Strait: decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 12.10.2018 № 0011525]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0011525-18#Text [in Ukrainian].

Pro Richnu natsionalnu prohramu pid ehidoiu Komisii Ukraina – NATO na 2021 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11.05.2021 № 189/2021 [On the Annual National Program under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2021: Decree of the President of Ukraine of 11.05.2021 № 189/2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii stvorennia derzhavnoi intehrovanoi informatsiinoi systemy zabezpechennia upravlinnia rukhomymy ob’iektamy (zv’iazok, navihatsiia, sposterezhennia) : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.07.2003 № 410-p [About approval of the Concept of creation of the state integrated information system of maintenance of management of mobile objects (communication, navigation, supervision): the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 07/17/2003 № 410-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2003-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi prohramy stvorennia derzhavnoi intehrovanoi informatsiinoi systemy zabezpechennia upravlinnia rukhomymy ob’iektamy (zv’iazok, navihatsiia, sposterezhennia) : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.08.2008 № 834 [About the statement of the State target scientific and technical program of creation of the state integrated information system of maintenance of management of mobile objects (communication, navigation, supervision): the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 17.08.2008 № 834]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/834-2008-%D0%BF#Text/ [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu pershocherhovykh zakhodiv z oblashtuvannia derzhavnoho kordonu vzdovzh berehovoi linii ta zabezpechennia okhorony terytorialnoho moria Ukrainy v mezhakh Donetskoi, Zaporizkoi, Khersonskoi ta Mykolaivskoi oblastei : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.10.2015 № 1068-p [On approval of the plan of priority measures for the arrangement of the state border along the coastline and protection of the territorial sea of Ukraine within the Donetsk, Zaporizhia, Kherson and Mykolaiv regions: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 13.10.2015 № 1068-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2015-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro pidvyshchennia oboronozdatnosti i bezpeky derzhavy v chastyni stvorennia suchasnoi systemy vysvitlennia nadvodnoi obstanovky : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.11.2015 № 926 [On improving the defense capabilities and security of the state in terms of creating a modern system of lighting the surface situation: the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 11.11.2015 № 926]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2015 № 1189-p [On approval of the Strategy for the development of the State Border Guard Service: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 23.11.2015 № 1189-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Osnovnykh napriamiv rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky na dovhostrokovyi period : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.06.2017 № 398-p [On approval of the Main directions of development of armaments and military equipment for the long term: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 14.06.2017 № 398-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii implementatsii polozhen dyrektyv ta rehlamentiv Yevropeiskoho Soiuzu u sferi mizhnarodnoho morskoho ta vnutrishnoho vodnoho transportu («dorozhnoi karty») : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.10.2017 № 747-p [On approval of the Strategy for implementation of the provisions of directives and regulations of the European Union in the field of international maritime and inland water transport ("road map"): order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 11.10.2017 № 747-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Morskoi doktryny Ukrainy na period do 2035 roku : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.12.2018 № 1108 [On Amendments to the Maritime Doctrine of Ukraine for the Period up to 2035: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 18, 2018 № 1108]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Stratehiia Viiskovo-Morskykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy 2035 [Strategy of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 2035]. Retrieved from https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyh-syl-ukrayiny-2035/ [in Ukrainian].

Horbulin, V. P. (2020). Shchodo zakhystu morskoho uzberezhzhia Ukrainy [Regarding the protection of the sea coast of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine], 9, 30–40. https://doi.org/10.15407/visn2020.09.030 [in Ukrainian].

GICOMS. (n.d.). Retrieved from https://www.gicoms.go.kr

MarNIS. (n.d.). Retrieved from https://www.cordis.europa.eu/project/id/506408

Kataloh danykh Yevropeiskoho ahentstva morskoi bezpeky [Data catalog of the European Maritime Safety Agency]. (n.d.). Retrieved from http://www.emsa.europa.eu/copernicus.html

Rosiia posyliuie radiotekhnichnyi kontrol nad Chornym morem i Krymom [Russia is strengthening its radio control over the Black Sea and Crimea]. (n.d.). Retrieved from https://medianova.com.ua/rosiya-posilyuye-radiotehnichniy-kontrol-nad-chornim-morem-krimom/ [in Ukrainian].

The North American Satellite Tracking of Pollution (NASTOP) Program. (n.d.). Retrieved from https://blog.response.restoration.noaa.gov/north-american-satellite-tracking-pollution-nastop-program-canada-us-collaborative-effort-marine

Overview of Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Out. (n.d.). Retrieved from https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2021/ADSB/P01-OverviewADSBOut-ENG.pdf

Suputnykova systema «Gonets» [Satellite system "Gonets"]. (n.d.). Retrieved from https://gonets.ru/rus/solutions/transport/ [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnyi tsentr dalnoi identyfikatsii ta kontroliu mistseznakhodzhennia suden : nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy vid 22.09.2015 № 379 [On the approval of the Regulation on the National Center for Remote Identification and Control of the Location of Ships: Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine dated September 22, 2015 № 379]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1214-15#Text [in Ukrainian].

Pro utvorennia systemy dystantsiinoho kontroliu rybolovnykh suden : nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy vid 25.12.2003 № 466 [On the establishment of a system of remote control of fishing vessels: order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine dated 12.25.2003 № 466]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1258-03#Text [in Ukrainian].

Pro stvorennia systemy monitorynhu rybolovnykh suden : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.07.2004 № 963 [On the creation of a fishing vessel monitoring system: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 07.28.2004 № 963]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2004-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Ukrainskyi natsionalnyi tsentr danykh systemy dalnoi identyfikatsii i kontroliu mistseznakhodzhennia suden [Ukrainian national data center of the system of remote identification and control of the location of ships]. (n.d.). Perelik mizhnarodnykh normatyvnykh dokumentiv IMO, shcho rehuliuiut diialnist systemy dalnoi identyfikatsii i kontroliu mistseznakhodzhennia suden [List of IMO international normative documents regulating the activities of the system of long-range identification and control of the location of ships]. Retrieved from http://lrit.gov.ua/ukr/imo_ua.html [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiia z okhorony liudskoho zhyttia na mori 1974 r. (SOLAS-74). [International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS-74)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_251#Text [in Ukrainian].

Rehistr sudnoplavstva Ukrainy [Register of Shipping of Ukraine]. (n.d.). Pravyla shchodo obladnannia morskykh suden [Rules regarding the equipment of sea vessels]. Retrieved from http://www.shipregister.ua/books/POSS2020.pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodna morska orhanizatsiia [International Maritime Organization]. (n.d.). Rozvytok posluh Hlobalnoi morskoi systemy zv’iazku u vypadku lykha [Development of services of the Global Maritime Communication System in the event of a disaster]. Retrieved from https://iho.

int/uploads/user/Inter-Regional%20Coordination/WWNWS/WWNWS13/WWNWS13_2021_INF.1_EN_

NCSR8-9-1-Analysis_and_assessment_of_the_GMDSS_performance_of_Inmarsat_Global_Limited.pdf

Kosmichnyi kataloh [Satellite Catalog (SATCAT)]. (n.d.). Retrieved from https://celestrak.com/satcat/search.php

Operator Inmarsat [Inmarsat operator]. (n.d.). Zona elektromahnitnoi dostupnosti kosmichnykh aparativ [Zone of electromagnetic accessibility of space vehicles]. Retrieved from https://www.inmarsat.com/en/about/technology/satellites.html

Yevropeiske kosmichne ahentstvo [The European Space Agency]. Alfasat [Alphasat]. Retrieved from https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Alphasat

Makarenko, S. (2018). Opisatel'naia model' sistemy sputnikovoi sviazi Inmarsat [Descriptive model of the Inmarsat satellite communication system]. Sistemy upravleniia, sviazi i bezopasnosti [Control Systems, Communications and Security], 4, 64–91. URL: https://sccs.intelgr.com/archive/2018-04/04-Makarenko.pdf [in Russian].

archive/2018-04/04-Makarenko.pdf (data zvernennia: 08.12.2022)

Australian Competition and Consumer Commission. (n.d.). Retrieved from https://www.accc.gov.au/system/files/Inmarsat.pdf

International Maritime Organization. (n.d.). Automatic identification system. Retrieved from https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/AIS.aspx

International Telecommunication Union. (n.d.). Long range detection of automatic identification system (AIS) messages under various tropospheric propagation conditions. Retrieved from https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2123

International Telecommunication Union. (n.d.). Improved satellite detection of AIS. Retrieved from https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2169-2009-PDF-E.pdf

Argos System. (n.d.). Retrieved from https://www.argos-system.org/

Sistema «Viktoriia» ["Victoria" system]. (n.d.). Retrieved from https://victoria.lrit.ru/index_rus/index.html [in Russian].

COSPAS-SARSAT System. (n.d.). Retrieved from https://www.cospas-sarsat.int/en/documents-pro/system-documents

International Maritime Organization. (n.d.). Guidance on the provision of information for identifying ships when transmitting ship security alerts. Retrieved from https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC.Circ.1190.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-22

Як цитувати

Фриз, С. П. ., Кальватинський , О. В. ., Соболенко , С. О. ., & Авсієвич , Р. О. . (2023). АНАЛІЗ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОМИХ НАДВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (23), 4–24. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2022.23.01