АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ ЧАСУ СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Автор(и)

  • Ігор Анатолійович Пількевич Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Андрій Миколайович Токар Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Роман Іванович Лобода Korolov Zhytomyr Military Institute, Ukraine
  • Вероніка Вікторівна Лобода Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2022.23.02

Ключові слова:

безпілотний авіаційний комплекс, сенсомоторна реакція, середній час реакцій

Анотація

Стрімкий розвиток науки та техніки зумовлює значне розширення сфер застосування безпілотних авіаційних комплексів різного призначення. Запорукою їх ефективного використання є якісна підготовка операторів, важливий елемент якої – це професійний психологічний відбір кандидатів, зокрема, оцінювання їх сенсомоторних реакцій. Його можна забезпечити шляхом вибору та обґрунтування відповідних алгоритмів оцінювання. У статті запропоновано алгоритми, які дають можливість оцінити час сенсомоторних реакцій оператора безпілотних авіаційних комплексів І класу на основі накопичення статистичного матеріалу та його математичного оброблення за результатами проведення натурного експерименту. Це дозволяє оцінити числові характеристики розподілу тривалості середнього часу реакції в трьох режимах: вироблення навички, в умовах перешкод, в умовах перебудови навички, – та, зрештою, отримати узагальнену оцінку. Шляхом аналізу випадкових неперервних величин, що набувають значення з деякого проміжку, вдалося встановити нормативи, з якими порівнюють отримані показники часу сенсомоторної реакції оператора безпілотних авіаційних комплексів І класу та формується висновок щодо їх придатності до навчання. У роботі наведено результати апробації запропонованих алгоритмів, отримано статистичні ряди для трьох режимів оцінювання. Для наочного подання рядів побудовано відповідні гістограми розподілу тривалості середнього часу реакції. З метою усунення похибки репрезентативності здійснено вирівнювання статистичних рядів шляхом підбору для кожного теоретичної кривої розподілу, що відображає лише суттєві риси статистичного матеріалу. Для цього застосовано апроксимацію гістограми розподілу поліномом четвертого ступеня. Встановлено інтервал теоретичної щільності розподілу, потрапляння в який часу сенсомоторної реакції довільної особи вважається нормою за заданої ймовірності достовірності такої події 0,95. Для перевірки дієвості запропонованої методики синтезовано алгоритм оцінювання часу сенсомоторної реакції оператора безпілотних авіаційних комплексів І класу в трьох режимах та розроблено відповідне програмне забезпечення, що реалізує розроблений алгоритм.

Посилання

Pro zatverdzhennia Pravyl vykonannia polotiv bezpilotnymy aviatsiinymy kompleksamy derzhavnoi aviatsii Ukrainy : nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 08.12.2016 № 661 [On the approval of the Rules for the execution of flights by unmanned aircraft complexes of the state aviation of Ukraine: order of the Ministry of Defense of Ukraine dated 08.12.2016 № 661]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0031-17#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro orhanizatsiiu ta provedennia viiskovo-profesiinoi oriientatsii molodi ta pryiomu do vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv ta viiskovykh navchalnykh pidrozdiliv vyshchykh navchalnykh zakladiv : nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 05.06.2014 № 360 [On the approval of the Instructions on the organization and conduct of military-professional orientation of youth and admission to higher military educational institutions and military educational units of higher educational institutions: order of the Ministry of Defense of Ukraine dated 06.05.2014 № 360.]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0704-14 [in Ukrainian].

Makarevych, P. A. (2000). Eksperymentalna psykholohiia: teoretychni osnovy, laboratornyi praktykum [Experimental psychology: theoretical foundations, laboratory practice]. Minsk [in Ukrainian].

Rovnyi, A. S. (2002). Psykhofiziolohichne spryiniattia zorovoi informatsii rukhovoi diialnosti liudyny [Psychophysiological perception of visual information of human motor activity]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu : zb. nauk. prats [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: coll. of science works], 26, 17–23. Kharkiv [in Ukrainian].

Zaitsev, A. V., Lupandin, V. Ia., & Surnina, O. E. (1999). Otsenka biologicheskogo vozrasta metodom registratsii vremeni reaktsii [Evaluation of biological age by the method of registration of reaction time]. Ekologiia obrazovaniia: aktual'nye problemy [Ecology of Education: Actual Problems], 45–48. Arkhangelsk [in Russian].

Shmarhun, V. M. (2007). Chas sensomotornoi reaktsii yak pokaznyk shvydkosti rozumovykh dii [Sensorimotor reaction time as an indicator of the speed of mental actions]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 3 (29), 115–123 [in Ukrainian].

Zaitsev, A. V., & Lupandin, V. Ia. (2000). Diagnostika zaderzhki psikhicheskogo razvitiia detei metodom registratsii vremeni reaktsii [Diagnosis of mental retardation in children by registering reaction time]. Meditsinskaia tekhnika [Meditsinskaya tekhnika], 6, 62–70 [in Russian].

Vakaliuk, T. A., Pilkevych, I. A., Tokar, A. M., & Loboda, R. I. (2021). Criteria for Estimating the Sensorimotor Reaction Time by the Small UAV Operator. Radio Electronics, Computer Science, Control, 2, 189–197. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-2-19

Pilkevych, I. A., Tokar, A. M., Franzhi, O. V., Loboda, R. I., & Dmytruk, V. V. (2021). Navchalno-trenuvalna systema dlia pidhotovky operatoriv bezpilotnykh aviatsiinykh kompleksiv [A Training System for Preparing Operators of Aerial Vehicle Systems]. Problemy, stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system : zb. nauk. prats [Problems of construction, testing, application and operation of complex information systems: Scientific journal of Korolov Zhytomyr Military Institute], 20, 83–97. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2021.20.08 Zhytomyr: ZhMI [in Ukrainian].

Pilkevych, I. A., Tokar, A. M., & Loboda, R. I. (2021). Aparatno-prohramnyi kompleks otsiniuvannia sensomotornykh reaktsii operatoriv bezpilotnykh litalnykh aparativ [Hardware and software complex for evaluating sensorimotor reactions of operators of unmanned aerial vehicles]. In Informatsiino-komp’iuterni tekhnolohii: stan, dosiahnennia ta perspektyvy rozvytku : tezy dopovidei IV Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. [Information and computer technologies: state, achievements and prospects of development: theses of reports IV All-Ukrainian science and practice Internet Conf.]. Zhytomyr: Zhytomyr polytechnic, November, 25–26, 2021. (pp. 25–26). Retrieved from https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/25-4.pdf [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo provedennia psykholohichnoi pidhotovky osobovoho skladu Zbroinykh syl Ukrainy, zatverdzheni nakazom Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy [Methodological recommendations for conducting psychological training of personnel of the Armed Forces of Ukraine, approved by order of the General Staff of the Armed Forces

of Ukraine]. Retrieved from https://www.mil.gov.ua/content/social_adaptation/

psychological_preparation/recomend_pcuvol_pidgotovka_2013.pdf [in Ukrainian].

Barybina, L. N., & Kozina, Zh. L. (2010). Kharakteristika psikhofiziologicheskikh pokazatelei studentov razlichnykh sportivnykh spetsializatsii [Characteristics of psychophysiological indicators of students of various sports specializations]. Fizicheskoe vospitanie studentov [Physical education of students], 4, 6–11 [in Russian].

Venttsel', E. S. (1969). Teoriia veroiatnostei. (4th ed.). Moscow [in Russian].

Shmarhun, V. (2007). Chas sensomotornoi reaktsii yak pokaznyk shvydkosti rozumovykh dii [Sensorimotor reaction time as an indicator of the speed of mental actions]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 3, 115–123. Retrieved from http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/30234/1/Shmarhun.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-22

Як цитувати

Пількевич , І. А. ., Токар , А. М. ., Лобода , Р. І. ., & Лобода , В. В. . (2023). АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ ЧАСУ СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (23), 25–42. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2022.23.02