ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В РОЗРОБЛЕННІ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ З ОБМЕЖЕНИМ ПРОСТОРОМ У ВІЙСЬКОВІЙ ТЕХНІЦІ

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Гумен Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Галина Олександрівна Кушнарьова Військова академія (м. Одеса), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2021.20.05

Ключові слова:

комп’ютерна модель, приміщення бойових відділень броньованої техніки, робочих відділень апаратних машин озброєння та військової техніки, мікроклімат, параметри, фізичне і геометричне моделювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню простору параметрів мікроклімату в приміщеннях бойових відділень броньованої техніки, робочих відділень апаратних машин озброєння та військової техніки. Розроблено комп’ютерні просторові моделі із залученням проєктно-орієнтованого підходу. Наведено особливості реалізації компонентів нового методичного підходу до процесу дослідження параметрів мікроклімату в приміщеннях бойових відділень броньованої техніки, робочих відділень апаратних машин озброєння та військової техніки. Поєднання фізичного і математичного моделювання з використанням апарату прикладної багатовимірної геометрії може складати інструментальну основу для цільового дослідження подібних процесів у приміщеннях бойових відділень броньованої техніки, апаратних машин з обмеженим простором у військовій техніці, а також унаочнення засобами інформаційних графічних технологій впливу окремих параметрів теплового чи вентиляційного режиму на мікроклімат із замкнутим простором.

Показано, що результативним є використання фізичного моделювання із залученням відповідного експериментального устаткування та застосування одержаних експериментальних результатів для геометричного моделювання на засадах прикладної багатовимірної геометрії. Виділено основні температурний і вентиляційний режими. Побудовано моделі із залученням графічних інформаційних технологій для досліджуваних режимів із застосуванням методів проєкціювання у фазові площини різних розмірностей, які дозволяють на основі фізичного аналізу конкретного режиму оцінювати результативність роботи запропонованих технічних засобів підвищення ефективності системи інфрачервоного опалення і вентиляції в приміщеннях бойових відділень броньованої техніки, робочих відділень з обмеженим простором у військовій техніці.

Запропонований алгоритм дослідження дозволяє з достатньою точністю для інженерних розрахунків визначати залежно від умов технологічного процесу параметри мікроклімату в приміщеннях бойових відділень броньованої техніки, робочих відділень апаратних машин озброєння та військової техніки, які здатні враховувати зазначені особливості. Розроблені комп’ютерні моделі унаочнюють взаємодію різнорідних параметрів, сприяють ефективності вирішення завдань аналізу, керування, діагностики показників мікроклімату.

Посилання

Gumen, O., Spodyniuk, N., Ulewicz, M., & Martyn, Ye. (2017). Research of thermal processes in industrial premises with energy-saving technologies of heating. Diagnostyka [Diagnostics], Vol. 18, № 2, 43–49.

Spodyniuk, N. A., & Zhelykh, V. M. (2010). Doslidzhennia efektyvnosti roboty vytiazhnoho zonta konstruktsii infrachervonoho nahrivacha [Research of efficiency of work of an exhaust umbrella of a design of an infrared heater]. Teoriia i praktyka budivnytstva: Visnyk NU «Lvivska politekhnika» [Theory and practice of construction: Bulletin of Lviv Polytechnic National University], № 664, 235–238 [in Ukrainian].

Spodyniuk, N. A., & Zhelykh, V. M. (2008). Zabezpechennia mikroklimatu v prymishchenniakh ptashnykiv [Providing a microclimate in poultry houses]. Teoriia i praktyka budivnytstva: Visnyk NU «Lvivska politekhnika» [Theory and practice of construction: Bulletin of Lviv Polytechnic National University], № 627, 197–200 [in Ukrainian].

Gumen, O. M., & Martyn, Ye. V. (2019). Hiperpoverkhni traiektorii fazovykh n-prostoriv [Hypersurfaces of trajectories of phase n-spaces]. Suchasni problemy modeliuvannia [Modern problems of modeling], № 15, 66–72 [in Ukrainian].

Gumen, O. M., & Liaskovska, S. Ye. (2011). Heometriia proektyvnykh n-prostoriv shchodo perebihu tekhnolohichnykh protsesiv u doslidzhenniakh bahatoparametrychnykh system [Geometry of projective n-spaces in relation to the course of technological processes in studies of multiparameter systems]. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika [Applied Geometry and Engineering Graphics], Vol. 4, Iss. 49, 89–94. Melitopol [in Ukrainian].

Martyn, Ye. V., Herhovskyi, O. I., & Liaskovska, S. Ye. (2020). Informatsiini tekhnolohii v heometrychnomu modeliuvanni tekhnichnykh ob’iektiv [Information technologies in geometric modeling of technical objects]. Naukovyi visnyk TDATU [Scientific herald of TSATU], № 20 (3), 218–230 [in Ukrainian].

Gumen, O. M., Liaskovska, S. Ye., & Martyn, Ye. V. (2016). Bahatovymirna heometriia u prykladnykh zadachakh [Multidimensional geometry in applied problems]. Visnyk Khersonskoho nats. tekhn. un-tu [Bulletin of the Kherson National Technical University], Vol. 3 (58), 497–500 [in Ukrainian].

Bauer, D., Heeger, M., Gebhard, M., & Benecke, W. (1996). Design and fabrication of a thermal infrared emitter. Sensors and Actuators a-Physical, Vol. 55, № 1, 57–63.

Bolotskih, N. N. (2007). Improvement of the method of experimental investigation of the temperature distribution in the room with radiation heaters. Journal of Buildin, № 43, 276–279.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-17

Як цитувати

Гумен, О. М., & Кушнарьова, Г. О. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В РОЗРОБЛЕННІ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ З ОБМЕЖЕНИМ ПРОСТОРОМ У ВІЙСЬКОВІЙ ТЕХНІЦІ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (20), 58–66. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2021.20.05