МЕТОД ШИФРУВАННЯ / РОЗШИФРУВАННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПІКСЕЛЬНОГО АЛФАВІТУ МОНОХРОМНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

Автор(и)

  • Олексій Володимирович Самчишин Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Ігор Володимирович Гуменюк Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Кирило Володимирович Сметанін Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Олег Сергійович Бойченко Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2020.19.06

Ключові слова:

шифрування / розшифрування даних, криптографічний алгоритм, цифрова стеганографія, інформаційно-телекомунікаційна система

Анотація

Удосконалення доступності інформаційних технологій та зростання об’єму цифрового трафіка призводить до актуалізації проблеми захисту даних. Особливо значущою є проблема передачі конфіденційних даних незахищеними каналами зв'язку, наприклад, мережею Інтернет. Останнім часом спостерігається значне збільшення кількості кібератак, зокрема спроб перехоплення та крадіжки конфіденційної інформації. Її захист у комп’ютерних інформаційно-телекомунікаційних системах є пріоритетним завданням. На сьогоднішній день одним із найбільш надійних методів захисту інформації справедливо вважається шифрування. Криптографічні перетворення даних є найбільш ефективним засобом системи зберігати конфіденційність інформації в ході її введення, виведення, передачі, обробки та зберігання, а також протистояти її руйнуванню, розкраданню чи спотворенню. Але найефективнішим способом забезпечення захищеності інформації є суміщене використання стеганографічних і криптографічних засобів. З метою гарантування високої стійкості зашифрованої інформації під час передачі її каналами мережі інформаційно-телекомунікаційних систем та зниження рівня загрози несанкціонованого доступу до неї або атаки на шифр запропоновано змінити підхід щодо розв’язання задачі шифрування даних. Запропоновано метод шифрування / розшифрування цифрової текстової інформації на основі піксельного алфавіту монохромного зображення, який ґрунтується на приховуванні або деформації графічних даних. Такий підхід дозволяє забезпечити високу стійкість зашифрованої інформації та значно зменшити рівень загрози несанкціонованого доступу до неї або атаки на шифр за рахунок кодування кожного символу динамічним випадковим числом з діапазону його значень та приховування шифрованого тексту в позиції графічних даних з урахуванням таємного ключа, який відомий тільки відправнику та адресату.

Посилання

Method for encrypting and decrypting digital data transmitted or stored using the prioritized pixel transmission method: German patent. de № 10229976a1, МПК H04 L9/14, H04 N7/24, declared 03.07.2002, published 22.01.2004. Retrieved from https://patentimages.storage.

googleapis.com/ef/10/4c/c9f4a4c0617dd9/de10229976a1.pdf.

Kryptohrafiia: zahalni vyznachennia, klasyfikatsiia, asymetrychni ta symetrychni kryptoalhorytmy, yikh porivniannia [Cryptography: general definitions, classification, asymmetric and symmetric cryptoalgorithms, their comparison]. (2014). Retrieved from https://dehtyarov09.wordpress.com/2014/03/16/kryptohrafiia-zahalni-vyznachennia-kl-2 [in Ukrainian].

Khoroshko, V. A., & Chekatkov, A. A. (2003). Metody y zasoby zakhystu informatsii [Methods and means of information protection]. Kyiv [in Ukrainian].

Zakhyst informatsii v telekomunikatsiinykh systemakh [Information protection in telecommunication systems]. (2019). Retrieved from http://tks.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Zahyst-informatsiyi-v-telekomunikatsijnyh-systemah [in Ukrainian].

Prohramne zabezpechennia dlia shyfruvannia / deshyfruvannia danykh na osnovi pikselnoho alfavitu zobrazhennia. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir [Software for encrypting / decrypting data based on the pixel alphabet of the image. Certificate of copyright registration for the work] № 101123. Date of registration 09.12.2020 [in Ukrainian].

Khoroshko, V. A., & Shelest, M. E. (2002). Vvedenie v komp'iuternuiu steganografiiu [Introduction to computer steganography]. Kyiv [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Як цитувати

Самчишин, О. В., Гуменюк, І. В., Сметанін, К. В., & Бойченко, О. С. (2021). МЕТОД ШИФРУВАННЯ / РОЗШИФРУВАННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПІКСЕЛЬНОГО АЛФАВІТУ МОНОХРОМНОГО ЗОБРАЖЕННЯ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (19), 51–60. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2020.19.06