ПАРАДИГМА ПРОТИДІЇ РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИМ БЕЗПІЛОТНИМ АВІАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСАМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дем'ян Андрійович Іщенко
Володимир Анатолійович Кирилюк
Сергій Дем’янович Іщенко
Людмила Мічеславівна Марищук

Анотація

У статті показано актуальність проблеми протидії розвідувально-ударним безпілотним авіаційним комплексам, обґрунтовано необхідність удосконалення науково-методичного забезпечення її вирішення за відповідно визначеною парадигмою.


Парадигмою протидії безпілотним авіаційним комплексам запропоновано вважати концептуальну теоретико-методологічну модель боротьби з безпілотними засобами, яка на теперішній час надає можливості визначення проблем розвитку сил та засобів протидії цьому виду озброєння.


Розроблена парадигма протидії може бути елементом науково-методичного забезпечення, що сприяє розв’язанню проблеми комплексного застосування сил та засобів протидії розвідувально-ударним безпілотним авіаційним комплексам з метою набуття спроможностей військ (сил) для виконання завдань за призначенням в умовах застосування безпілотних засобів.


Визнання такої парадигми фахівцями означає, що їх діяльність будується на основі прийнятої моделі протидії безпілотним авіаційним комплексам з використанням єдиних правил і стандартів, запроваджених у цій галузі. Спільність та узгодженість підходів, яку вони передбачають, є передумовами для забезпечення необхідного наукового рівня визначеного напряму дослідження.


Запропонований підхід окреслює завдання, зміст, складові, принципи оцінювання засобів протидії безпілотним авіаційним комплексам за внеском в ефективність системи захисту об’єкта від розвідувально-ударних (ударних) комплексів противника, що систематизує знання в предметній галузі та створює підґрунтя для практичної реалізації результатів досліджень щодо проблем сучасної збройної боротьби.


Перспективою подальших досліджень є уточнення математичних розрахунків відповідно до особливостей військ (сил), військового об’єкта, системи захисту від розвідувально-ударних (ударних) безпілотних авіаційних комплексів противника та зразків військової техніки, які входять до її складу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іщенко, Д. А., Кирилюк, В. А., Іщенко, С. Д., & Марищук, Л. М. (2021). ПАРАДИГМА ПРОТИДІЇ РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИМ БЕЗПІЛОТНИМ АВІАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСАМ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (18), 73–90. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2020.18.08
Розділ
Статті