ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ В ІНТЕРЕСАХ ПІДГОТОВКИ Й ВЕДЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Автор(и)

  • Сергій Станіславович Гаценко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Володимир Петрович Дудник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine
  • Андрій Іванович Сотніченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Олександр Миколайович Ліщенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.06

Ключові слова:

система радіоелектронної розвідки, стабілізаційна операція, ефективність, радіо- і радіотехнічна розвідка, імовірність, об’єкти розвідки, джерела розвідувальних відомостей

Анотація

Воєнно-політична обстановка навколо нашої держави характеризується високою динамічністю і нестабільністю подій та процесів. На фоні зазначеного основним завданням Збройних Сил України на сучасному етапі розбудови є активізація розвідки з метою своєчасного попередження вищого воєнно-політичного керівництва країни про можливу відкриту збройну агресію Російської Федерації, приховані дії деяких інших суміжних держав, що можуть загрожувати національним інтересам. У статті на основі дослідженого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність функціонування системи радіоелектронної розвідки в інтересах ведення стабілізаційної операції угрупованням військ (сил) на території Донецької та Луганської областей з використанням методів аналізу, синтезу та теорії ймовірностей оцінено ефективність функціонування системи радіоелектронної розвідки, спроможності її сил та засобів викривати зміни в режимах функціонування Збройних Сил, приведення у вищі ступені бойової готовності військ (сил), запобігання активним діям незаконних збройних формувань. Слід зауважити, що результати проведеного оцінювання ефективності вказали на неповну реалізацію об’єктивних можливостей системи радіоелектронної розвідки, а інколи й на їх значне зниження. У статті проведено оцінювання ефективності радіоелектронної розвідки в операції Об’єднаних сил в інтересах підготовки та ведення стабілізаційної операції, що дозволило визначити напрямок подальших наукових досліджень та розробити практичні рекомендацій, які дали можливість підвищити ефективність функціонування системи радіоелектронної розвідки з мінімальними фінансовими витратами.

Біографії авторів

Сергій Станіславович Гаценко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

S. S. Hatsenko

Володимир Петрович Дудник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

V. P. Dudnik

Андрій Іванович Сотніченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

A. I. Sotnichenko

Олександр Миколайович Ліщенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

O. M. Lishchenko

Посилання

Varlamov, I. D., & Hatsenko, S. S. (2015). Analiz problem informatsiinoho zabezpechennia orhaniv viiskovoho upravlinnia pry planuvanni oboronnoi operatsii za dosvidom provedennia Antyterorystychnoi operatsii na skhodi Ukrainy [Analysis of the problems of information security services of the government administration during the planning of defense operations for additional activities Anti-terrorist operations in Ukraine]. In Materialy nauk.-prakt. seminaru "Osnovni napriamky zastosuvannia kosmichnykh system ta heoinformatsiinoho zabezpechennia v interesakh natsionalnoi bezpeky i oborony" [Materialy sciences.-practical. Seminar "Basic steps of acquiring cosmic systems and geo-information security in the interests of national security and defense"]. (pp. 35–41). Kyiv: NUO Ukrainy [in Ukrainian].

Kalashnikov, Ye. M., Hatsenko, S. S., Shyshatskyi, A. V. (2019). Analiz kharakteru suchasnykh voiennykh konfliktiv [Analysis of the nature of modern military conflicts]. In International scientific and practical conference (Conference proceedings "Challenges of hybrid war: information dimension"). Vilnius, August 16–17, 2019. (pp. 24–27). Vilnius: Izdevnieciba «Baltija Publishing» [in Ukrainian].

Hatsenko, S. S., & Bihun, N. S. (2019). Problemy zabezpechennia informatsiinoi bezpeky v umovakh vedennia hibrydnykh viin [Problems of providing information security in the conditions of hybrid wars]. In Tezy dopovidei nauk.-prakt.konf. [Abstracts of scientific and practical conference] ("Problemy teorii ta praktyky informatsiinoho protyborstva v umovakh vedennia hibrydnykh viin"["Problems of theory and practice of information warfare in the conditions of hybrid wars"]). Zhytomyr, October 24–25, 2019. (pp. 155–159). Zhytomyr: ZhMI [in Ukrainian].

Bohdanovych, V. Yu., & Vorobiov, H. P. (2016). Shliakhy udoskonalennia metodychnykh osnov ta instrumentalnykh zasobiv pidtrymky protsesiv pryiniattia rishen v systemi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [Ways to improve the methodological foundations and tools to support decision-making processes in the national security system]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense], 3 (27), 15–20. Kyiv: NUD of Ukraine [in Ukrainian].

Lavrut, O. O., & Hryshchuk, K. P. (2015). Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku perspektyvnykh system ta zasobiv zv’iazku v Zbroinykh Sylakh Ukrainy za dosvidom antyterorystychnoi operatsii [Current status and tendencies of development of promising systems and communications in the Armed Forces of Ukraine in the experience of anti-terrorist operation]. Trudy universytetu [Proceedings of the University], 6 (133), 181–190. Kyiv: NUD of Ukraine [in Ukrainian].

Varlamov, I. D., Hatsenko, S. S., & Buchynskyi, Yu. A. (2017). Osoblyvosti pobudovy ta praktychnoi realizatsii avtomatyzovanoi systemy upravlinnia rozvidkoiu [Features of construction and practical implementation of an automated intelligence management system]. Trudy universytetu [Proceedings of the University], 6 (145), 44–54. Kyiv: NUD of Ukraine [in Ukrainian].

Neboha, O. V., Kokorin, V. O., & Tsvietkov, Ye. V. (2015). Rozviduvalne zabezpechennia antyterorystychnoi operatsii [Intelligence support for the anti-terrorist operation]. Kyiv: NUD of Ukraine [in Ukrainian].

Varlamov, I. D., Rohovets, M. A., Hatsenko, S. S., & Buchynskyi, Yu. A. (2017). Avtomatyzovana systema pidtrymky pryiniattia rishennia shchodo vyznachennia typiv dzherel radiovyprominiuvan [Automated decision support system for determining types of radio emission sources]. Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system: zb. nauk. prats [Problems of construction, testing, application and operation of complex information systems. Scientific journal of Korolov Zhytomyr Military Institute], 14, 146–156. Zhytomyr: ZhMI [in Ukrainian].

Orhanizatsiia systemy upravlinnia (punkty upravlinnia ta vuzly zv’iazku) ta zv’iazku viisk ZS RF, shcho berut uchast u zbroinomu konflikti na Skhodi Ukrainy [Organization of the system of management (control points and nodes) and the liaison of the Armed Forces of the Russian Federation participating in the armed conflict in the east of Ukraine]. (2019). Kyiv: HUR MO Ukrainy [in Ukrainian].

Permiakov, O. Yu., Varlamov, I. D., Hatsenko, S. S., & Pankratova, O. S. (2014). Udoskonalennia avtomatyzovanykh system upravlinnia viiskamy na osnovi ratsionalnoho rozpodilu informatsiinykh potokiv v intehrovanomu komandnomu seredovyshchi [Improvement of automated military control systems based on the rational distribution of information flows in an integrated command environment]. In Tezy dopovidei XX Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Abstracts of the XX All-Ukrainian Scientific and Practical Conference] ("Problemy stvorennia, rozvytku ta zastosuvannia vysokotekhnolohichnykh system spetsialnoho pryznachennia" ["Problems of creation, development and application of high-tech special purpose systems"]). Zhytomyr, November 28, 2014. (pp. 49–50). Zhytomyr: ZhMI [in Ukrainian].

Shcherba, A. A. (2014). Evoliutsiia rozviduvalno-vohnevoi tekhnolohii na osnovi merezhetsentrychnykh pryntsypiv upravlinnia [Evolution of reconnaissance-fire technology based on network-centric control principles]. Visnyk Khmelnytskoho nats. un-tu [Bulletin of the Khmelnitsky National University], 4, 109–112. Khmelnytskyi: KhNU [in Ukrainian].

Hatsenko, S. S. (2015). Analiz isnuiuchoho stanu avtomatyzovanykh system upravlinnia viiskamy Zbroinykh Syl Ukrainy ta shliakhy yikh udoskonalennia [Analysis of the current state of the automated control systems of the Armed Forces of Ukraine and ways of their improvement]. Zb. nauk. prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen NUO Ukrainy im. Ivana Cherniakhovskoho [Collection of Scientific Papers of the Center for Military-Strategic Studies Ivan Chernyakhovsky NUD of Ukraine], 2 (54), 85–90 [in Ukrainian].

Soloviov, V. V. (2004). Mozhlyvi shliakhy intensyfikatsii protsesu zboru, obrobky ta peredachi informatsii za protydiiuchu storonu v systemi upravlinnia AK [Possible ways to intensify the process of collecting, processing and transferring information to the opposing party in the AK management system]. Trudy akademii [Proceedings of the Academy], 48, 78–86. Kyiv: NAD of Ukraine [in Ukrainian].

Instruktsiia z orhanizatsii ta vedennia radioelektronnoi rozvidky v Ministerstvi oborony Ukrainy ta Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Instruction on the organization and conduct of radio-electronic intelligence in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine]. (2016). Kyiv: HUR MO Ukrainy [in Ukrainian].

Viiskovyi standart 01.101.104. Voienna rozvidka. Informatsiina diialnist. Terminy ta vyznachennia [Military standard 01.101.104. Military intelligence. Information activities. Terms and definitions]. (2009). (1st ed.). Kyiv: Ministry of Defence Ukraine [in Ukrainian].

Viiskovyi standart 01.101.001. Voienna rozvidka. Terminy ta vyznachennia [Military standard 01.101.001. Military intelligence. Terms and definitions]. (2011). (2nd ed.). Kyiv: Ministry of Defence Ukraine [in Ukrainian].

Viiskovyi standart 01.101.103. Voienna rozvidka. Radioelektronna rozvidka. Terminy ta vyznachennia [Military standard 01.101.103. Military intelligence. Radio-electronic intelligence. Terms and definitions]. (2008). Kyiv: Ministry of Defence Ukraine [in Ukrainian]..

Neboha, O. V. (Ed.). (2016). Orhanizatsiia operatyvno-informatsiinoi roboty v systemi RER Zbroinykh Syl Ukrainy [Organization of operative-informational work in the system of REI of the Armed Forces of Ukraine]. Kyiv: NUD of Ukraine [in Ukrainian].

Instruktsiia z OIR u z’iednanniakh (viiskovykh chastynakh) RER [OIR Instructions in Joints (Military Parts) of REI]. (2004). Kyiv: GID MD Ukrainy [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Tymchasovoi nastanova z operatyvnoi rozvidky: nakaz nach-ka Heneralnoho shtabu – Holovnokomanduvacha Zbroinykh Syl Ukrainy vid 05.07.2016 № 09 [Approval of the Provisional Instruction on Operational Intelligence: Order of the Chief of Staff – Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine from 05.07.2016 No. 09]. Kyiv: MD Ukraine [in Ukrainian].

Goncharov, Iu. I. (1989). Teoreticheskie osnovy radio i radiotekhnicheskoi razvedki [Theoretical foundations of radio and electronic intelligence]. Leningrad: VAS [in Russian].

Smirnov, Yu. O. (2009). Osnovy radioelektronnoi rozvidky. Ch. 1. Rozviduvalno-informatsiinyi protses, osnovni modeli systemy RER: efektyvnist i napriamy yii podalshoho rozvytku [The basics of electronic intelligence. Vol. 1. Intelligence and information process, basic models of the REI system: efficiency and directions of its further development]. Kyiv: SRI GID MD Ukrainy [in Ukrainian].

Bakumenko, F. O. (1998). Metodyka otsinky efektyvnosti voiennoi rozvidky v operatsii i boiu [Methods for assessing the effectiveness of military intelligence in operations and combat]. Kyiv: NAD Ukrainy [in Ukrainian].

Smirnov, Iu. A. (2001). Radiotekhnicheskaia razvedka [Electronic intelligence]. Moscow: Voenizdat [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Як цитувати

Гаценко, С. С., Дудник, В. П., Сотніченко, А. І., & Ліщенко, О. М. (2019). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ В ІНТЕРЕСАХ ПІДГОТОВКИ Й ВЕДЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (17), 64–78. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.06