ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Сергій Анатолійович Запорожець Міністерство оборони України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.05

Ключові слова:

інформаційна безпека, гібридна війна, інформаційна зброя, суспільство, державна політика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни, протистоянню гібридним загрозам з боку Російської Федерації, а також пріоритетним напрямам ефективного забезпечення інформаційної безпеки в нашій державі. Аналіз даної проблеми показує, що сучасний стан системи інформаційної безпеки України характеризується, з одного боку, посиленням уже наявних загроз, а з іншого – появою нових викликів. Технологічні інноваційні процеси, інформаційний прорив, глобалізація світу та тенденції регіональної інтеграції поряд із наданням колосальних можливостей для поступального розвитку країн зумовлюють багато негативних наслідків. Наприклад, активізувалося ведення гібридної війни між державами, зокрема проти України. Збільшується їх спроможність щодо проведення інформаційних та інформаційно-психологічних операцій, посилення чутливості суспільства до загибелі мирного населення та втрат особового складу військових формувань у воєнних конфліктах. У сучасних умовах глобалізації, технологічною основою якої стали глобальні інформаційно-телекомунікаційні мережі та єдиний інформаційний простір, спостерігається тенденція до зміни принципів і методів управління, зокрема у військовій справі. Здатність інформації впливати на світогляд та настрої людей дає можливість отримувати перевагу над противником, не вступаючи в силове протистояння з ним. Фактично правильна методика роботи з інформацією стала новим способом ведення збройної боротьби, а саме гібридної війни. З огляду на це в провідних країнах світу проходить поступова трансформація підходів до формування воєнної політики держави, які практично втілюються для забезпечення її інформаційної безпеки в умовах гібридної війни. Повномасштабна інформаційна війна Росії проти України продемонструвала важливість забезпечення інформаційної безпеки як однієї з основних складових національної безпеки. Саме тому перед державними і військовими органами управління постало завдання розробки ефективних заходів нейтралізації негативного інформаційного впливу Російської Федерації та протидії його подальшому розгортанню. У статті також проаналізовано підходи до підвищення ефективності державного реагування на загрози національній безпеці в інформаційній сфері в умовах сучасного збройного конфлікту на сході України. Встановлено, що для досягнення відповідного рівня інформаційної безпеки необхідно сформувати єдиний державний механізм забезпечення інформаційної безпеки. Запропоновано спосіб вирішення завдань, які виникають у даній сфері.

Біографія автора

Сергій Анатолійович Запорожець, Міністерство оборони України

S. A. Zaporozhets

Посилання

Antoniuk, V. V. (2013). Iierarkhiia kerivnykh dokumentiv derzhavnoi polityky z pytan zabezpechennia informatsiinoi bezpeky: shliakhy vporiadkuvannia [The hierarchy of government policy documents on information security: ways to streamline]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii [Actual problems of public administration, pedagogy and psychology], 2, 11–16 [in Ukrainian].

Bohush, V., & Yudin, O. (2005). Informatsiina bezpeka derzhavy [Information security of the state]. Shpak, Yu. O. (Ed.). Kyiv: "MK-Pres" [in Ukrainian].

Bychenok, M. M., & Shemaiev, V. M. (2011). Formalizatsiia ta otsiniuvannia informatsiinykh zahroz natsionalnym interesam [Formalizing and evaluating information threats to national interests]. Trudy universytetu [Proceedings of the University], 1 (100), 54–61. Kyiv: NUO Ukrainy [in Ukrainian].

Bondarenko, V. O., & Lytvynenko, O. V. (n.d.). Informatsiina bezpeka suchasnoi derzhavy: kontseptualni rozdumy [Information security of the modern state]. Retrieved from http://www.crime-research.iatp.org.ua/library/strateg.htm [in Ukrainian].

Hryshchuk, R. V., Molodetska-Hrynchuk, K. V. (2017). Postanovka problemy zabezpechennia informatsiinoi bezpeky derzhavy u sotsialnykh internet-servisakh [Statement of the problem of ensuring information security of the state in social Internet services]. Suchasnyi zakhyst informatsii [Modern protection of information], 3 (31), 86–96 [in Ukrainian].

Hrabar, I. H., Hryshchuk, R. V., & Molodetska, K. V. (2019). Bezpekova synerhetyka: kibernetychnyi ta informatsiinyi aspekty [Security synergetics: cybernetic and information aspects]. Hryshchuk, R. V. (Ed.). Zhytomyr: ZhNAEU [in Ukrainian].

Horban, Yu. O. (n.d.). Informatsiina viina proty Ukrainy ta zasoby yii vedennia [Information war against Ukraine and its means of war]. Retrieved from http://www.visnyk.academy.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/04/20.pdf [in Ukrainian].

Horbatiuk, O. M. (1999). Suchasnyi stan ta problemy informatsiinoi bezpeky Ukrainy na rubezhi stolit [The current state and problems of information security of Ukraine at the turn of the century]. Visnyk Kyivskoho un-tu im. T. Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny [Bulletin of the T. Shevchenko University of Kyiv. International relations], 14, 46–48 [in Ukrainian].

Horbulin, V. P. (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front [World Hybrid War: The Ukrainian Front]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Horbulin, V. P., Bychenok, M. M., & Kopka, P. M. (2008). Aktualni problemy systemnoho zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Ukrainy [Actual problems of systematic support of information security of Ukraine]. In Zb. mat. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference]. ("Formy ta metody zabezpechennia informatsiinoi bezpeky derzhavy" ["Forms and methods of ensuring information security of the state"]). Kyiv, March 13, 2008. (pp. 79–85.). Kyiv: National Academy of Security Service of Ukraine [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/maan2018.16.063

Dubov, D. V., & Ozhevan, M. A. (2011). Kiberbezpeka: svitovi tendentsii ta vyklyky dlia Ukrainy [Cybersecurity: Global Trends and Challenges for Ukraine]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. H. (2015). Suchasni informatsiini viiny [Modern information wars]. Kyiv: Vyd. dim "Kyievo-Mohylianska akademiia" [in Ukrainian].

Tykhomyrov, O. O. (2011). Zabezpechennia informatsiinoi bezpeky: teoretyko-pravovyi aspekt [Providing information security: theoretical and legal aspect]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine], 4, 252−259 [in Ukrainian].

Kunynets, A. I, & Hrytsiuk, Yu. I. (2013). Informatsiini zahrozy ta problemy zabezpechennia informatsiinoi bezpeky promyslovykh kompanii [Information threats and problems of information security of industrial companies]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine], 23 (2), 352–360 [in Ukrainian].

Levchenko, O. V. (2015). Kontseptualnyi pidkhid do kompleksnoi otsinky stanu informatsiinoi bezpeky [A conceptual approach to a comprehensive assessment of information security]. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy [Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine], 3 (20), 47–50 [in Ukrainian].

Lytvynenko, O. (1998). Informatsiia i bezpeka [Information and security]. Nova polityka [New policy], 1, 47–49 [in Ukrainian].

Lipkan, V. A., Maksymenko, Yu. Ye., & Zhelikhovskyi, V. M. (2006). Informatsiina bezpeka Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Information security of Ukraine in the context of European integration]. Kyiv: KNT [in Ukrainian].

Medvid, F. (2009). Informatsiina bezpeka Ukrainy: vyklyky ta zahrozy [Information Security of Ukraine: Challenges and Threats]. Retrieved from http://www.nato.ru.if.ua/journal/2009-2-28.pdf [in Ukrainian].

Khoffman, L. Dzh. (1980). Sovremennye metody zashchity informatsii [Modern methods of information protection]. Moscow: Sovetskoe radio [in Russian].

Zharkov, Ia. M., Kompantseva, L. F., & Ostroukhov, V. V. et al. (2012). Istoriia informatsiino-psykholohichnoho protyborstva [History of information and psychological confrontation]. Skulysh, Ye. D. (Ed.). Kyiv: Nauk.-vyd. viddil NA SB Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Як цитувати

Запорожець, С. А. (2019). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (17), 52–63. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.05