МЕТОДИКА ВИБОРУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Олександр Михайлович Перегуда Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Олена Петрівна Черкес Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Петро Миколайович Піонтківський Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine
  • Олександр Володимирович Дзюбенко Міністерство оборони України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.04

Ключові слова:

комплексна методика, інформаційна система, вищий військовий навчальний заклад, метод ієрархії

Анотація

У статті визначено проблемні питання вибору та впровадження інформаційної системи у вищому військовому навчальному закладі. Наведено методику у формі методичних рекомендацій для вирішення завдань: опису процесів діяльності, які забезпечують основні спроможності вищого військового навчального закладу; вибору комерційних інформаційних систем та визначення варіантів створення інтегрованої інформаційної системи; розроблення плану заходів з автоматизації діяльності закладу. У ході розроблення методики враховано досвід упровадження засобів автоматизації в комерційній, військовій та освітній сферах. Запропоновано використання процесно-орієнтованого підходу, що дозволяє сформувати системне бачення архітектури організації (установи), визначати керівні, основні процеси освітньої діяльності, процеси забезпечення, що на етапі аналізу є підставою формування функціональних вимог до інформаційної системи, які відповідають потребам вищого військового навчального закладу. Для проведення аналізу та побудови рейтингу комерційних інформаційних систем обрано кількісний багатокритерійний метод – метод аналізу ієрархій, який дозволяє розв’язувати слабоструктуровані задачі. Для дослідження інформаційних систем проаналізовано та визначено основні критерії, на базі яких приймається рішення, яке якнайкраще задовольнить вищий військовий навчальний заклад.Вихідними даними є результати опитування експертів у вигляді матриць попарних порівнянь для всіх вузлів ієрархії. Визначення пріоритетності варіантів у ході вибору комерційних інформаційних систем проведено з використанням спеціалізованого програмного забезпечення «MY PRIORITY 1.0». Результати проведеного аналізу можуть бути використані для обґрунтування вибору фірми виробника інформаційних систем.Особливістю запропонованої методики є комплексність підходу щодо: ідентифікації, формалізованого опису, аналізу та удосконалення процесів діяльності вищого військового навчального закладу; визначення рівня автоматизації, фактичних потреб, особливостей створення та формування вимог до інформаційної системи і засобів автоматизації з орієнтацією на специфічну (військову) спрямованість підготовки у цих закладах.

Біографії авторів

Олександр Михайлович Перегуда, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

O. M. Pereguda

Олена Петрівна Черкес, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

O. P. Cherkes

Петро Миколайович Піонтківський, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Р. M. Piontkivskyi

Олександр Володимирович Дзюбенко, Міністерство оборони України

O. V. Dzubenko

Посилання

Google Scholar Citations. (n.d.). Retrieved from https://scholar.google.com.ua/

citations?user=LuctT5cAAAAJ/&hl=ru

Microsoft Word-aref_Andrukhiv_last_0809_NEW. (n.d.). Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:

/bitstream/ntb/29653/1/avt_Andrukhiv.pdf

Kilchenko, A. V. (2014). Kontseptualna model informatsiinoi systemy "Naukovi doslidzhennia" NAPN Ukrainy [Conceptual Model of Information System "Scientific Research" of NAPS of Ukraine]. Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii [System research & information technologies], 1, 81–91. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33407/itlt.v24i4.536

Avtomatyzovana systema upravlinnia povsiakdennoiu diialnistiu vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu na bazi lokalnoi obchysliuvalnoi merezhi [Automated system of day-to-day management of a higher military educational institution based on a local area network]. Extended abstract. (n.d.). Retrieved from http://referatu.net.ua/newreferats/7569/181662 [in Ukrainian].

Karpenko, M. Yu., Manakova, N. O., & Havrylenko, I. O. (2017). Tekhnolohii stvorennia prohramnykh produktiv ta informatsiinykh system [Technologies of creation of software products and information systems]. Kharkiv: Kharkivsk. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova [in Ukrainian].

DSTU ISO 9001:2009 Natsionalnyi standart Ukrainy [National standard of Ukraine]. (2009). Retrieved from http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_iso_9001-2009.html [in Ukrainian]. https://doi.org/10.1016/b978-1-85617-684-2.00063-3

URAN – Naukova periodyka [URAN – Scientific Periodicals]. (n.d.). Retrieved from http://uran.net.ua/~ukr/ps-journals.htm [in Ukrainian].

Nextcloud. (n.d.). Retrieved from https://nextcloud.com/

Kontruktorske biuro KPI [KPI Design Bureau]. (n.d.). Retrieved from http://kbis.kpi.ua/kbis/index.php?lang=ukr [in Ukrainian].

Melnyk, A. P., & Balkovyi, A. V. (2019). Pohliady shchodo vykorystannia metodiv porivniannia dlia vyznachennia priorytetiv rozvytku OVT RVIA [Views on the use of comparison methods to determine the priorities for the development of the RIA ATS]. Zb. nauk. prats Tsentr. nauk. doslid. in-tu ozbroiennia ta viisk. tekhniky Zbroinykh Syl Ukrainy [Collection of scientific works of the Central Armed Forces Research Institute of the Armed Forces of Ukraine], 4 (71), 165–172. Kyiv: TsNDI OVT ZS Ukrainy [in Ukrainian].

Saati, T. (1993). Priniatie reshenii. Metod analiza ierarkhii [Making decisions. Hierarchy Analysis Method]. Moscow: Radio i sviaz'. Retrieved from https://www.twirpx.com/file/26182/ [in Russian].

To Make Choice: programmnye sistemy podderzhki priniatiia optimal'nykh reshenii [To Make Choice: optimal decision support systems]. (n.d.). Retrieved from http://www.tomakechoice.com/program.html [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Як цитувати

Перегуда, О. М., Черкес, О. П., Піонтківський, П. М., & Дзюбенко, О. В. (2019). МЕТОДИКА ВИБОРУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (17), 41–51. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2019.17.04