Бондаренко , Ю. Л. ., А. В. . Гусаківський, В. В. . Мовчан, і Ю. Г. . Уваров. «МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ ТА ПРИВЕДЕННЯ 5,45-ММ АВТОМАТА АК-74 ДО НОРМАЛЬНОГО БОЮ НА СКОРОЧЕНІЙ ДИСТАНЦІЇ». ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, вип. 23, Лютий 2023, с. 89-100, doi:10.46972/2076-1546.2022.23.07.