Ковбасюк , С. В. ., Р. М. . Осадчук, М. П. . Романчук, і Л. М. . Наумчак. «АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ НАБОРУ АПРІОРНИХ ДАНИХ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ АЕРОЗНІМКІВ». ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, вип. 23, Лютий 2023, с. 77-88, doi:10.46972/2076-1546.2022.23.06.