Савчук, В. С. «ПІДХІД ДО ВЕРИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ». ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, вип. 19, Вересень 2021, с. 16-23, doi:10.46972/2076-1546.2020.19.02.