[1]
С. В. . Ковбасюк, Р. М. . Осадчук, М. П. . Романчук, і Л. М. . Наумчак, «АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ НАБОРУ АПРІОРНИХ ДАНИХ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ АЕРОЗНІМКІВ», ZNP ZhVI, вип. 23, с. 77–88, Лют 2023.