[1]
С. М. Марченков, «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ», ZNP ZhVI, вип. 17, с. 89–97, Груд 2019.