Савчук, В. С. (2021) «ПІДХІД ДО ВЕРИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ», ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, (19), с. 16–23. doi: 10.46972/2076-1546.2020.19.02.