(1)
Марченков, С. М. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. ZNP ZhVI 2019, 89-97.